צור קשר

האגודה הישראלית למשאבי מים
ת.ד. 800 בית שמש 99107
טלפון: 02-5005494
טלפון נוסף: 050-5063076 (המזכירה: סילבי ויטנברג)
דואר אלקטרוני: 
 eyal@eyal-water.org

Israel Association of Water Resources
P.O.B 800 Bet Shemesh 99107 Israel
Telephone: 02-5005494,
050-5063076 (Ms. Sylvie Wittenberg)
e-mail:eyal@eyal-water.org


למתן תרומות נא ליצור קשר עם סילבי ויטנברג - מזכירת האגודה