אודות‏ > ‏

חברי ועד

 תפקיד  שם  אירגון  טלפון  מייל
יו"ר


  עידו נגב  מקורות, חברת המים הלאומית  03-6230653
050-5756042

nido@mekorot.co.il

 סגן יו"ר


תמיר קמאימנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני 03-9683708
tamirk@agri.gov.il
מזכיר ואחראי אתר אינטרנט

רועי שפירא מקורות, חברת המים הלאומית 03-6230405
052-6606307

rshapira@mekorot.co.il

מזכירות ורישום


 סילבי ויטנברג  רשט"ג  02-5005494
050-5063076

 sylvie@npa.org.il

גזבר


יוני יצחק             השירות ההידרולוגי, ראשות המים  
054-8079850


 חברת ועדעדי לוי