אודות‏ > ‏

חברי ועד

 תפקיד  שם  אירגון  טלפון  מייל
יו"ר  דניאל (דני)  קורצמן  מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני  03-9683798
050-6220118

 daniel@volcani.agri.gov.il

סגן יו"ר   עידו נגב  מקורות, חברת המים הלאומית  03-6230653
050-5756042

nido@mekorot.co.il

מזכיר  ליאור נצר  השירות ההידרולוגי, רשות המים  02-6442510
050-6221327

 Liorn@water.gov.il

חבר וועד  נעם צח דבורי  אתגר הנדסה  054-2330223

 nzd@etgar-eng.com

מזכירות ורישום  סילבי ויטנברג  רשט"ג  02-5005494
050-5063076

 sylvie@npa.org.il

גזבר  אלעד לבנון             האוניברסיטה העברית  02-6586790
050-7330927

 eladlevanon@gmail.com

     
אחראי אתר אינטרנט
 יאיר רינת
האוניברסיטה העברית 02-6586790
050-2230280
 yair.rinat@mail.huji.ac.il

     
 אחראית אתר אינטרנט עדית בלחסןהאוניברסיטה העברית  02-6586790
0544-282647
idit.belachsen@mail.huji.ac.il