כנס בנושא "הכינרת" 2004, בירושלים (24/6)
 סיור מקצועי: צינור הנפט בגולן (טפליין) - עבר והווה ופיתוח מקורות מים חדשים ברמת הגולן . 19 במרס 2015