האגודה הישראלית למשאבי מים - אי"ל - דף הבית

 עמוד הפייסבוק של האגודה הישראלית למשאבי מים

 דו"ח כספי חתום, דצמבר 2020

האגודה הישראלית למשאבי מים נוסדה בשנות החמישים ע"י קבוצה בראשה עמד מרטין גולדשמידט (יו"ר הראשון). מטרת האגודה לשמש במה לפעילות מקצועית ולשיתופי פעולה עם מוסדות מחקר ותעשייה ולהפיץ ידע בתחום משאבי המים בציבור באמצעות כנסים והשתלמויות.