אודות האגודה

האגודה הישראלית למשאבי מים נוסדה באמצע שנות החמישים ע"י קבוצה שבראשה עמד מרטין גולדשמידט (יו"ר הראשון) כחברה ישראלית לגיאודזיה וגיאוגרפיה (חג"ג). בשנות השמונים החליפה חג"ג את שמה לחברה ישראלית להידרולוגיה ובשנות התשעים לאגודה ישראלית למשאבי מים (אי"ל).

מטרות האגודה הן:

  להוות במה לדיון מקצועי פתוח בנושאי משאבי המים.

לעודד את המחקרים בתחום משאבי המים בישראל, את הכשרת כוח האדם המקצועי ולתרום על ידי כך לפיתוח משאבי המים של המדינה.

להוות הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית למדעי ההידרולוגיה (IAHS) המסונפת ל- IUGG.

                                                            IAHS: International Association of Hydrological Sciences

                                                               IUGG: International Union of Geodesy and Geophysics

חברות

החברות באגודה פתוחה לכל אדם המתעניין והעוסק במשאבי מים ובשטחי מדע וטכנולוגיה קרובים. החברות מקנה את הזכות להשתתף בפעילות המאורגנת על ידי האגודה והכוללת הרצאות, כינוסים, ימי עיון וסיורים.

חוברת תקצירים

בנוסף להרצאות אשר מוצגות במהלך הכינוסים מצורפת חוברת תקצירים מורחבים. חוברת התקצירים עוסקת בתחום משאבי המים ובשטחי מדע וטכנולוגיה קרובים. התקצירים בחוברת כוללים מספר עמודי מלל ותרשימים. גיליונות קודמים של חוברות התקצירים, ניתנים להורדה בדף זה.

דיווחים עדכניים על מצב מקורות המים ישראל

באתר האגודה מוצגים נתונים עדכניים אודות מצב מקורות המים במדינה הכוללים בין השאר את הדו"חות המפורסמים ע"י השירות ההידרולוגי.

האגודה רשומה כחוק ברשם העמותות ומספרה 580070043