חברות כבוד

חברות כבוד תוענק לאישים בכירים בקהילה ההידרולוגית על תרומתם רבת השנים לקידום הידע על משאבי מים בישראל ועל תרומה יוצאת דופן למחקרי המים או לפיתוח משאבי המים במדינת ישראל. חוברת הכינוס השנתי של האגודה תוקדש לכבודו של הזוכה.

 2000 - פליקס מירו

 2001 - אריה בן צבי

 2003 - יהושע שוורץ

 2005 - אריה איסר

 2006 – יהודה בכמט

 2008 – אליהו רוזנטל

 2009 - אורי שמיר

 2013 - מרטין גוטליב, אלפרד מרדלר

 2014 - יעקב בר

 2015 - אורי כפרי

 2016 - אברהם סטרינסקי

 2017 - דוד רוסו

 2018 - הרצל נאור