פרסים ע"ש זאב שיפטן

פרס לזכרו של זאב שיפטן הי"ד מוענק לחוקרים שקדמו את המחקר ההידרולוגי ומשאבי המים באזור הנגב והערבה. הזוכה בפרס ירצה בכינוס השנתי של האגודה על עיקרי עבודתו, ויזכה במענק כספי. הפרס ניתן בשיתוף עם משפחת שיפטן ומסדר בני-ברית.

 1991 - גריגורי ברגלסון

 1996 - יוסי יחיאלי

 1997 - רמי גרתי

 1998 - איזבלה שנציס

 1999 - איזבלה שנציס

 2000 - נועם גרינבאום

 2001 - הרצל נאור ויוסף גרינבאום

 2002 - אבי בורג