פרס על שם רונית נתיב

פרס רונית נתיב להידרולוגיה ומשאבי מים מוענק אחת לשנתיים בכנס השנתי של האגודה בו זוכה\ת הפרס מקבלים פרס כספי ומרצים על עבודתם. הפרס נתרם ברובו ע"י משפחתה של פרופסור רונית נתיב ז"ל, מורה ומנחה של רבים מאתנו, שנפטרה בטרם עת (אך בהשאירה מורשת גדולה). כל שנתיים יקבעו קריטריונים חדשים להגשת מועמדות לפרס ע"י ועדת שיפוט בת 5 חברים\ות שימנה יו"ר האגודה. הקריטריונים יתפרסמו בקול הקורא הראשון לכנס השנתי של אותה שנה. ועדת השיפוט תכלול את:

1) יו"ר האגודה או סגנו (יו"ר הועדה)

2) חבר\ת סגל בכיר מתחום ההידרולוגיה ומשאבי המים מאוניברסיטת בן גוריון

3) חבר\ת סגל בכיר מתחום ההידרולוגיה ומשאבי המים מהאוניברסיטה העברית

4) נציג\ת משפחת נתיב

5) חבר\ת פעיל\ה באגודה 

זוכי הפרס:

 2017 - אורית סיון