אמרי עוז

תלמיד תואר שלישי (PhD) בתכנית להידרולוגיה ומשאבי מים באוניברסיטה העברית, ובמכון הגיאולוגי. נושא המחקר: "מודלים לחיזוי תהליכים הידרולוגיים והידרוגאיולוגיים באקוויפר החופי סמוך לים המלח בעת פעילות תעלת הימים"