חברות והוספה לרשימת התפוצה

 החברות באגודה תהיה פתוחה לכל אדם המתעניין ועוסק בתחום משאבי מים ובשטחי מדע וטכנולוגיה קרובים. החברות באגודה כפופה למגבלות המפורטות בתקנון ומותנית בהתחייבות המועמד לקיים את תקנון האגודה.

 החברות כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים (200 ש"ח). לתשלום נא ליצור קשר עם סילבי ויטנברג, מזכירת האגודה.

 כחברי כבוד יבחרו אנשים שיומלצו על ידי חברי הועד.