צור קשר

האגודה הישראלית למשאבי מים

ת.ד. 800 בית שמש 99107

טלפון: 02-5005494

טלפון נוסף: 050-5063076 (המזכירה: סילבי ויטנברג)

דואר אלקטרוני:  eyal@eyal-water.org

Israel Association of Water Resources

P.O.B 800 Bet Shemesh 99107 Israel

Telephone: 02-5005494,

050-5063076 (Ms. Sylvie Wittenberg)

e-mail:eyal@eyal-water.org

למתן תרומות נא ליצור קשר עם סילבי ויטנברג - מזכירת האגודה