תנאי שימוש באתר

זכויות יוצרים ותנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר הבית של האגודה הישראלית למשאבי המים (להלן: "האגודה").

האתר מכיל מידע, תמונות וחומרים שונים אשר מוגנים ע"י זכויות יוצרים והנם

בבעלות בלעדית של האגודה. בבקשה כבדו את זכויות היוצרים.

שימושכם באתר זה ובשירותים המוצעים בו כפוף לקבלתכם של הסכם השימוש שלהלן ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. בחלק מדפי האתר, יימצאו תנאים נוספים, השימוש בדפים הללו כפוף הן לתנאי השימוש כלליים המתוארים כאן והן לתנאים הפרטניים שיימצאו בהם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האגודה בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם ומגבלותיהם. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

האגודה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר.

האגודה מאפשרת לגלוש ובאתר ולצפות ולקרוא בדפים המפורסמים בו ואף לשמור מידע זה לצרכים פרטיים בלבד ולא מסחריים. אין לשנות, לעתיק או להפיץ מידע זה בכל דרך שהיא אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת וכתובה מצדה של האגודה.

המידע הנוגע לחדשות ואירועים וכל מידע אחר המופיע ומתעדכן באתר נועדו להצגת מידע כללי בלבד. מידע עדכני ומדויק ניתן לקבל במשרדי האגודה. עלויות ותנאי ההרשמה לאגודה וכן עלויות ומידע בנושא הכנס השנתי מתעדכנים מעת לעת וייתכנו הבדלים בין המופיע באתר לבין הקיים באגודה. לקבלת המידע הנכון לרגע נתון יש לפנות למשרדי האגודה.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה וכל חומר אחר הכלול בו הנן של האגודה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ'ל בלא קבלת הסכמתה של האגודה בכתב ומראש. האגודה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האגודה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בישראל.